Kontakta oss • 010-105 94 30 • Måndag-fredag kl. 08:00-17:00

banner special

Mottagningar

Astma/KOL

På astma/KOL-mottagningen behandlas patienter från 6 år och uppåt.
Har du konstaterad astma eller KOL är du välkommen att ringa direkt för uppföljning eller rådgivning.
Inför första besöket krävs en läkarundersökning.

På astma/KOL-mottagningen arbetar:
 • Pernilla Grahn, Sjuksköterska
 • Sofie Bjarnhammar, Sjuksköterska

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00 - 17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Bensår

På bensårsmottagningen omhändertas svårläkta bensår, det vill säga bensår som trots omläggning inte läkt på 6 veckor. Efter bedömning av läkare eller distriktssköterska finns det möjlighet att komma till vår mottagning för tillsyn och omläggning.

På bensårsmottagningen arbetar:

 • Shukri Krasnici, sjuksköterska

Mottagning: Måndag, torsdag kl. 13:00 - 16:00


Blodtryck

Du som behandlas för högt blodtryck eller har ett uppmätt förhöjt blodtryck utan medicinsk behandling är välkommen att boka tid för kontroll hos oss.
Mottagning: Endast tidsbokade besök

Telefontid: Tisdag, onsdag, torsdag kl. 11:30 - 12:00

Telefonnummer:
Ann-Charlotte Ernbacke, Sjuksköterska 
Eva-Lena Wetterhall, Sjuksköterska 010-103 56 43
Ilona Wallerstedt, Sjuksköterska 
Maria Holm, sjuksköterska


Diabetes

Du som har diabetes eller nedsatt glukostolerans är välkommen att ringa oss för rådgivning eller bokning av besök.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Tisdag, onsdag, torsdag kl. 11:30-12:00
 
Telefonnummer:
Ann-Charlotte Ernbacke, Sjuksköterska 010-103 56 42
Maria Holm, Sjuksköterska 010-103 56 42
Eva-Lena Wetterhall, Sjuksköterska 010-103 56 43

Dietist

Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid exempelvis diabetes, höga blodfetter, känslig mage (IBS), laktosintolerans, undernäring och övervikt / fetma.  Endast tidbokade besök.

På dietistmottagningen arbetar:
Marta Kozlowska

Mottagning: Tisdag och fredag. Endast tidsbokade besök
Telefontid bokas via motagningssköterskor på 010-105 94 30

Hjärtsvikt

Om du har fått diagnos hjärtsvikt är du välkommen till hjärtsviktsmottagningen. Här går vi bland annat igenom orsaker till sjukdomen, medicinering och vad som händer i kroppen.
Råd och information ges angående egenvård och vad man behöver vara uppmärksam på för att må bra.

På hjärtsviktsmottagningen arbetar:
 • Pernilla Grahn, sjuksköterska
 • Josefine Svantesson, sjuksköterska

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Hälsomottagning/ Tobaksavvänjning

Varför erbjuder vi samtal om hälsa?
Genom samtalet får du en bild av olika frisk- och riskfaktorer som påverkar din hälsa. En persons levnadsvanor påverkar framtida hälsorisker. I Sverige är det framförallt hjärtinfarkt och stroke som är den vanligaste orsaken till för tidig död. Sunda levnadsvanor och behandling av riskfaktorer kan minska risken med 80 % att drabbas.

Goda levnadsvanor idag ska du kunna ha nytta av om 10, 20, 30 år.

Hur går hälsosamtalet till?
Om du är intresserad ringer du till vårdcentralen på telefonnummer 010-105 94 30 för tidsbokning.
Cirka en vecka innan hälsosamtalet besöker du laboratoriet på vårdcentralen för provtagning av blodfetter och blodsocker. Du behöver vara fastande från midnatt inför dessa prover. Du ska inte lämna prover om du har en infektion med feber. Kontakta oss i sådana fall så får du en ny tid för hälsosamtal. Vid provtagningen får du med ett formulär hem med frågor som du besvarar.

Hälsosamtalet tar ungefär en timme och utförs av specialutbildad vårdpersonal.

Det tas blodtryck, midjemått, längd och vikt. Resultaten av mätningarna och provsvaren redovisas tillsammans med dina svar från frågeformuläret på en så kallad Hälsokurva. Hälsokurvan ger en bild av olika frisk- och riskfaktorer som påverkar din hälsa. Vid hälsosamtalet kan du få stöd i att förbättra din hälsa om du vill.

Kostnaden för hälsosamtalet är 200 kr. Om du har frikort är det kostnadsfritt.


Tobaksavvänjning
Till dig som vill sluta att röka eller snusa erbjuds individuell rådgivning. Om du är rökare och över 45 år kan du testa din lungfunktion. För detta krävs ingen tidsbokning.


Vi som arbetar på mottagnigen:

 • Pernilla Grahn, Sjuksköterska
 • Sofie Bjarnhammar, Sjuksköterska
 • Ann-Charlotte Ernbacke, Sjuksköterska

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Inkontinens

På inkontinensmottagningen kan du, man eller kvinna, som lider av urinläckage beställa tid direkt till vår inkontinenssköterska.
Här får du hjälp med grundläggande utredning för att fastställa vilken typ av inkontinens som föreligger, information om befintliga hjälpmedel och egenbehandling.

På inkontinensmottagningen arbetar:

Medicinsk Fotvård

Fotvård för diabetiker efter hänvisning från läkare eller diabetessjuksköterska. Endast tidsbokade besök.

På mottagningen arbetar:
 • Maria Witasp, Fotvårdsterapeut

  Mottagning: Endast tidsbokade besök
  Onsdagar kl. 08:00 – 17:00

  Avbokning av tid görs på telefonnummer 010-105 94 30 dygnet runt eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Samtalsmottagning

På mottagningen arbetar vi med samtalsbehandling med relationell respektive kognitiv beteendeterapeutisk KBT-inriktning.
I KBT kartlägger terapeut och patient tillsammans hur tankar, känslor och beteenden är kopplade till varandra.
Dessa samspelar och skapar ibland oro, ångest, nedstämhet och annan psykisk ohälsa.

Här följer några exempel på olika former av (lättare till medelsvår) psykisk ohälsa där det kan vara aktuellt med en behandlingsinsats från oss:

 • Panikångest
 • Generell ångest
 • Nedstämdhet/depression
 • Social fobi
 • Specifik fobi
 • Stress och utmattningssymtom
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Sömnproblem
 • Livskriser

På samtalsmottagningen arbetar:
 • Catrine Edlund, beteendevetare
 • Marie Sköld, psykoterapeut

Mottagning: Efter remiss från läkare eller via telefonbokning.
Telefonnummer: 010-105 94 30

Tympanometri

2-3 månader efter att barn har fått behandling för en dubbelsidig öroninflammation eller perforerad trumhinna bör man kontrollera att infektionen har läkt ut, då det annars kan få effekter på barnets hörsel och talutveckling. Denna undersökning, så kallad tympanometri, görs med en enkel apparat som kontrollerar trumhinnans rörlighet. Undersökningen är smärtfri och tar bara några minuter. Barnet ska inte ha varit förkylt veckan innan undersökningen.

Det utförs på Barnavårdscentral.


Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 11:00-12:00
Telefonnummer: 010-105 94 40

Vaccination

Influensavaccination
Vill du vaccinera dig mot säsongsinfluensa ringer du till vårdcentralen för tidsbokning på 010-105 94 30.


Lunginflammation
Vill du vaccinera dig mot lunginflammation ringer du vårdcentralen för tidsbokning på 010-105 94 30.

Pneumokocker (lunginflammation) endast vaccinering av vuxna.  


Mer länkar