Kontakta oss • 010-105 94 30 • Måndag-fredag kl. 08:00-17:00

banner special

Mottagningar

Astma/KOL

På astma/KOL-mottagningen behandlas patienter från 6 år och uppåt.
Har du konstaterad astma eller KOL är du välkommen att ringa direkt för uppföljning eller rådgivning.
Inför första besöket krävs en läkarundersökning.

På astma/KOL-mottagningen arbetar:
 • Pernilla Grahn, Sjuksköterska
 • Monica Lundin, Sjuksköterska

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00 - 17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Bensår

På bensårsmottagningen omhändertas svårläkta bensår, det vill säga bensår som trots omläggning inte läkt på 6 veckor. Efter bedömning av läkare eller distriktssköterska finns det möjlighet att komma till vår mottagning för tillsyn och omläggning.

På bensårsmottagningen arbetar:

 • Marianne Axelsson, Sjuksköterska
 • Shukri Krasnici, Sjuksköterska

Mottagning: Måndag, torsdag kl. 13:00 - 16:00


Blodtryck

Du som behandlas för högt blodtryck eller har ett uppmätt förhöjt blodtryck utan medicinsk behandling är välkommen att boka tid för kontroll hos oss.
Mottagning: Endast tidsbokade besök

Telefontid: Tisdag, onsdag, torsdag kl. 11:30 - 12:00

Telefonnummer:
Ann-Charlotte Ernbacke, Sjuksköterska 010-103 56 42
Heléne Johansson, Sjuksköterska 010-103 56 42
Eva-Lena Wetterhall, Sjuksköterska 010-103 56 43


Diabetes

Du som har diabetes eller nedsatt glukostolerans är välkommen att ringa oss för rådgivning eller bokning av besök.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Tisdag, onsdag, torsdag kl. 11:30-12:00
 
Telefonnummer:
Ann-Charlotte Ernbacke, Sjuksköterska 010-103 56 42
Heléne Johansson, Sjuksköterska 010-103 56 42
Eva-Lena Wetterhall, Sjuksköterska 010-103 56 43

Dietist

Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid exempelvis diabetes, höga blodfetter, känslig mage (IBS), laktosintolerans, undernäring och övervikt / fetma.  Endast tidbokade besök.

På dietistmottagningen arbetar:
 • Lotta Lock Tornell, Dietist

Mottagning: Måndag och onsdag. Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag och onsdag kl. 12:00-12:30
Telefonnummer: 010-103 52 16

Hjärtsvikt

Om du har fått diagnos hjärtsvikt är du välkommen till hjärtsviktsmottagningen. Här går vi bland annat igenom orsaker till sjukdomen, medicinering och vad som händer i kroppen.
Råd och information ges angående egenvård och vad man behöver vara uppmärksam på för att må bra.

På hjärtsviktsmottagningen arbetar:
 • Pernilla Grahn, Sjuksköterska

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Hälsomottagning/ Tobaksavvänjning

Fysisk aktivitet är hälsofrämjande på många sätt. Vi kan erbjuda råd.

Till dig som vill sluta att röka eller snusa erbjuds individuell rådgivning. Om du är rökare och över 45 år kan du testa din lungfunktion. För detta krävs ingen tidsbokning.

Vi deltar i Hälsolyftet som är ett projekt i samarbete med Region Östergötland och Linköpings universitet. Hälsolyftet innebär att vi inbjuder till hälsosamtal i vilket levnadsvanor och andra faktorer med betydelse för hälsan lyfts fram.

Vi som arbetar på mottagnigen:
 • Pernilla Grahn, Sjuksköterska
 • Monica Lundin, Sjuksköterska

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Inkontinens

På inkontinensmottagningen kan du, man eller kvinna, som lider av urinläckage beställa tid direkt till vår inkontinenssköterska.
Här får du hjälp med grundläggande utredning för att fastställa vilken typ av inkontinens som föreligger, information om befintliga hjälpmedel och egenbehandling.

 


Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Mer information finns att läsa på:

Sinoba, föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem

Nikola, nätverk för inkontinens inom Kommuner och Landsting


Medicinsk Fotvård

Fotvård för diabetiker efter hänvisning från läkare eller diabetessjuksköterska. Endast tidsbokade besök.
Maria Witasp, Fotvårdsterapeut

Mottagning: Endast tidsbokade besök
Onsdagar kl. 08:00 – 17:00

Avbokning av tid görs på telefonnummer 010-105 94 30 dygnet runt eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Samtalsmottagning

På mottagningen arbetar vi med samtalsbehandling med relationell respektive kognitiv beteendeterapeutisk KBT-inriktning.
I KBT kartlägger terapeut och patient tillsammans hur tankar, känslor och beteenden är kopplade till varandra.
Dessa samspelar och skapar ibland oro, ångest, nedstämhet och annan psykisk ohälsa.

Här följer några exempel på olika former av (lättare till medelsvår) psykisk ohälsa där det kan vara aktuellt med en behandlingsinsats från oss:

 • Panikångest
 • Generell ångest
 • Nedstämdhet/depression
 • Social fobi
 • Specifik fobi
 • Stress och utmattningssymtom
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Sömnproblem
 • Livskriser

På samtalsmottagningen arbetar:
 • Catrine Edlund, Beteendevetare

Mottagning: Efter remiss från läkare eller via telefonbokning.
Telefonnummer: 010-105 94 30

Tympanometri

2-3 månader efter att barn har fått behandling för en dubbelsidig öroninflammation eller perforerad trumhinna bör man kontrollera att infektionen har läkt ut, då det annars kan få effekter på barnets hörsel och talutveckling. Denna undersökning, så kallad tympanometri, görs med en enkel apparat som kontrollerar trumhinnans rörlighet. Undersökningen är smärtfri och tar bara några minuter. Barnet ska inte ha varit förkylt veckan innan undersökningen.

Det utförs på Barnavårdscentral.


Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 11:00-12:00
Telefonnummer: 010-105 94 40

Vaccination

På vårdcentralen erbjuder vi vaccination mot TBE, fästigburen hjärninflammation och Pneumokocker. Vi vaccinerar inte mot mässling utan hänvisar där till Vaccinationsmottagningen på US
 • TBE vaccinering av både vuxna och barn
 • Pneumokocker endast vaccinering av vuxna


Mottagning: Endast tidsbokade besök
Telefontid: Måndag-fredag kl. 08:00 - 17:00
Telefonnummer: 010-105 94 30

Mer länkar